جدیدترین مدل های درب های اتاقی و سرویس

درب های داخلی دارای تنوع زیادی می باشند. گروه اول درب های داخلی HDF با رویه های ۳ میل ترک می باشد. کلاف داخلی از چوب چام روسیه با شبکه داخلی هانی کام می باشد. گروه دیگر درب های MDF می باشد که از MDF با ضخامت های مختلف ۵ و ۸ تولید می گردد. روکش های مورد استفاده برای درب های MDF از روکش های طبیعی چوب و روکش های PVC تولید می گردد.