درب ضد حریق دو لنگه 

درب ضد حریق دولنگه متناسب با کارکردی که دارد در ابعاد مشخصی ساخته می شود. ابعاد استاندارد درب ضد حریق لنگه پشت تا پشت چهارچوب ۲۰۰ سانتی متر می باشد و ارتفاع درب ضد حریق لنگه نیز ۲۱۰ سانتی متر می باشد. همان طور که مشاهده می شود تغییری و اختلافی بین ارتفاع درب ضد حریق فلزی تک لنگه و دو لنگه وجود ندارد و تنها اختلاف عرض متفاوت این درب ها می باشد. البته باید بیان شود که در تمام پروژه ها ایجاد عرض ۲۰۰ سانتی متر مقدور نمی باشد و به همین دلیل کارخانه ساخت سایز های سفارشی درب ضد حریق دو لنگه مورد تاییده سازمان آتش نشانی را انجام می دهد. از عرض های ۱۶۰ تا ۱۷۰ سانتی متر می توان به عرض های رایج درب های دو لنگه مورد تایید سازمان آتش نشانی نام برد.

درب ضد حریق دولنگه

درب ضد حریق دولنگه

در این صورت بازشو اصلی درب ضد حریق دولنگه ۹۵ سانتی متر و مابقی عرض برای نیم لنگه مورد استفاده قرار می گیرد. درب ضد حریق دولنگه به دو صورت دولنگه بازشو و تک لنگه بازشو تولید می شود. در صورت درخواست برای بازشو دو درب نیاز به جک هیدرولیک برای هر دو لنگه درب ضد حریق دولنگه می باشد. پس می توان بیان کرد درب ضد حریق دولنگه باید از منظر فنی مورد بررسی قرار گیرد که کارکرد اصلی آن به چه صورت است و نیاز اصلی مجموعه ساختمانی که می تواند محیط اداری باشد یا محیط مسکونی یا محیط های بیمارستانی و مجتمع های خرید باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. تمام درب های ضد حریق دولنگه دارای پاشنه فلزی می باشند که بعد از بسته شدن هیچ گونه خروج آتش حتی از زیر درب نیز اتفاق نیوفتد.

درب ضد حریق دولنگه دارای وزن بالایی نیز می باشد وزن حدود ۲۵ کیلوگرمی این درب برای جابجایی در خط تولید و تحویل مشتری قابل توجه می باشد. در کنار این مورد نصب درب ضد حریق دولنگه نیز بسیار پیچیده تر از دربهای دیگر می باشد. پشت چهارچوب درب ضد حریق دولنگه پس از نصب باید توسط مصالح پر شود تا استحکام درب در دراز مدت حفظ شود. بادخور درب ضد حریق دولنگه از عرض ۲ سانتی متر و از ارتفاع ۱ سانتی متر می باشد. پس ابعاد ساب فریم یا فریم انتظار درب ضد حریق دولنگه از عرض ۲۰۲ سانتی متر و ارتفاع ۲۱۱ سانتی متر می باشد. اعمال بادخور به دلیل فضای مناسب برای جوشکاری درب ضد حریق دولنگه و مصالح ریزی پشت چهارچوب فلزی می باشد. البته باید توجه شود از مصالح با درصد بتون بالا نباید استفاده شود که باعث تغییر فرم چهارچوب فلزی می شود.