ابعاد درب ضد حریق

 

ابعاد درب ضد حریق مورد تاییده سازمان آتش نشانی

 

ابعاد درب ضد حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی به دو ابعاد تقسیم بندی می شود. 

  1. ابعاد پشت تا پشت چهارچوب ۱۱۰*۲۱۰ سانتی متر 
  2. ابعاد پشت تا پشت چهارچوب ۱۰۵*۲۱۰ سانتی متر 

ابعاد درب ضد حریق فوق باید برای ساختمان هایی که مجاز به استفاده از در ضد حریق فلزی می باشند گذاشته شود. ابعاد ساب فریم نیز به قرار زیر می باشد:

برای درب ردیف ۱: داخل به داخل ساب فریم یا قوطی فلزی ۱۱۱*۲۱۱ سانتی متر می باشد

برای ردیف ۲: داخل به داخل قوطی فلزی یا همان ساب فریم ۱۰۶*۲۱۱ سانتی متر می باشد

رنگ ها رایج برای درب ضد حریق فلزی رنگ سفید کرم چرم می باشد که زمان تولید مورد نیاز با ابعاد استاندارد ۱۵ روز می باشد. در ضورت درخواست مشتری برای رنگ های فلز خاص باید زمان بیشتری را در مقایسه با درب های سفید کرم چرم در نظر بگیرند.

البته ابعاد غیراستاندارد نیز می توان برای ابعاد درب ضد حریق فلزی با تاییده آتش نشانی تولید کرد.که دو مورد در این خلال بوجود می آید. اول زمان بیشتر برای تولید این درب ها می باشد دوم اضافه بها برای تولید این درب ها نسب به دربهای با سایز استاندارد می باشد. 

بعضی از شرکت ها قیمت پیشنهادی را بر مبنای قیمت درب ضد حریق با ابعاد استاندارد و هزینه نصب و حمل ارائه می دهند و برخی از شرکت ها در زمان استعلام هزینه نصب و حمل را به صورت جداگانه قیمت می دهند.