ابعاد فریم انتظار درب های ضد سرقت درسام

ابعاد فریم انتظار درب ضد سرقت تک لنگه درسام

ابعاد فریم انتظار مورد نیاز برای نصب دربهای استاندارد شرکت درسام ۱۱۱*۲۱۲ سانتیمتر می باشد. فریم انتظار درب های ضد سرقت تنها کافی است فضای لازم برای نصب در نظر گرفته شود و نصب چارچوب تا آخرین مراحل اجرای ساختمان به تعویق افتد، تا از آسیبهای احتمالی مصون بماند.  کلفتی دیوار یا قطر دیوار (منظور از کلفتی دیوار ضخامت کامل دیوار پس از سنگ کاری بیرون واحد و گچ کاری داخل واحد می باشد ) باید ۱۵ سانتیمتر  در نظر گرفته شود. به طور کلی بهتر است عرض لغاز در ساختمان هایی که میخواهند درب ضد سرقت را نصب کنند ۱۵ سانتی متر باشد. ولی شرکت درسام قابلیت تولید چهارچوب های سفارشی با عرض های کمتر و بیشتر را نیز دارا می باشد.

 

 

 

 

نحوه ایجاد فضای لازم:  در صورتیکه محل قرارگیری درب از یک سمت به دیوار افقی و از سمت دیگر به یک دیوار عمود منتهی می شود، در این صورت فقط در سمت عمود نیاز به ایجاد لغاز با تیغه چینی و پروفیل کشی وسط لغاز می باشد. ( مطابق شکل ) در هر دو طرف دیوار نیاز به ساب فریم یا همان قرار دادن قوطی در وسط عرض لغاز الزامی می باشد. این قراردادن قوطی فلزی به منظور وجود جای جوش برای رگلاژ درب ضد سرقت می باشد.

 

 ابعاد فریم انتظار درب ضد سرقت یک و نیم و دولنگه و لابی درسام

 

عرض سفارشی بزرگ درب ضد سرقت تک لنگه : عرض ۱۱۱ سانتی متر داخل به داخل فریم انتظار می تواند تا ۱۱۷ سانتی متر نیز افزایش پیدا کند که در این حالت بازشو حدود ۱ متر بوجود می آید.

 

عرض درب های ضد سرقت ۱٫۵ لنگه : برای درب های یک و نیم لنگه عرض لغاز داخل به داخل فریم انتظار باید زیر ۱۵۰ سانتی متر باشد و طول مورد نیاز نیز همان ۲۱۲ سانتی متر می باشد و البته ارتفاع با توجه به داشتن یا نداشتن آستانه فلزی می تواند تا ۲۲۰ سانتی متر نیز ساخته شود که ساخت سفارشی محسوب می شود.

درب های ضد سرقت دو لنگه: عرض داخل به داخل فریم انتظاردرب های ضد سرقت دو لنگه می تواند زیر ۲ متر باشد و ارتفاع نیز می تواند از کف تمام شده تا زیر نعل درگاه یا همان ساب فریم  212 سانتی متر باشد.

درب های ضد سرقت لابی دو طرف کتیبه: عرض داخل به داخل ساب فریم ۱۸۲ و ارتفاع کف تمام شده تا زیر ساب فریم ۲۱۲ سانتی متر و در نمونه هایی که نیاز به کتیبه بالای درب می باشد ارتفاع تا ۲۵۰ و ۲۶۰ سانتی نیز قابل تولید می باشد.