جدیدترین مدل های درب داخلی ، سرویس و خواب

جدیدترین مدل های درب اتاقی و سرویس

جدیدترین مدل های درب اتاقی و سرویس در این بخش عکس های جدیدترین مدل های درب های سرویس و خواب که مورد توجه بیشترین مشتریان در نمایشگاه های اخیر بوده را خدمتتان ارائه می دهیم. این درب ها مناسب برای درب های اتاقی داخل آپارتمان می باشد.

درب های داخلی ساختمان

در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران و درب و پنجره تهران معمولا شرکت ها بهترین مدل های درب ها را ارائه می دهند. رویه های جدید ترک از ترکیه و درب های ضد سرقت با مدل های برجسته و طرح های CNC جدید. در حقیقت این دو نمایشگاه تبدیل به عرصه رقابت بین تولید کنندگان درب های ضد سرقت شده است.