ابعاد درب ضد سرقت

ابعاد درب ضد سرقت

ابعاد درب ضد سرقت دارای دو نوع تقسیم بندی می شود که سازندگان ساختمان باید قبل از ساخت فریم انتظار به آن توجه کنند. مسئله دیگر قطر لقار دیوار برای نصب درب ضد سرقت می باشد. عرض و طول ابعاد درب ضد سرقت استاندارد ۱۱۱ در ۲۱۲ می باشد. فاصله ۱۱۱ داخل به داخل فریم انتظار بعد از نصب ساب فریم فلزی می باشد.

ساب فریم می تواند از قوطی ۳۰ در ۴۰ و یا هر نوع فلز دیگری باشد. طول ابعاد درب ضد سرقت ۲۱۲ سانتی متر به این معنا می باشد که از کف تمام شده تا زیر نعل درگاه نباید بیشتر از ۲۱۲ سانتی متر باشد. دلیل محدودیت طول نیز به این خاطر می باشد که ابعاد درب ضد سرقت باید متناسب با طول ورق های فلزی فولاد مبارکه اصفهان باشد و این محدودیت ۲۱۲ سانتی متر بدلیل این نکته می باشد.

درب ضد سرقت

ولی بعضی از ساختمان سازان تمایل دارند که ابعاد درب ضد سرقت سفارشی استفاده کنند که منظور از سفارشی بودن ابعاد درب ضد سرقت خارج از اعدادی می باشد که در بالا بیان شد. ولی عرض ابعاد در ضد سرقت نباید از ۱۲۰ سانتی متر بیشتر باشد و برای ابعاد بیشتر از ۱۲۰ سانتی متر میتوان از درب های ضد سرقت یک و نیم لنگه و دو لنگه استفاده نمود.

ابعاد درب ضد سرقت برای درب های دو لنگه نهایتا می تواند ۲ متر باشد و بیشتر از این عرض امنیت درب ضد سرقت را زیر سوال می برد. اندازه ی درب ضد سرقت تاثیر خاصی بر شرایط نصب ندارد اگرچه نصب و حمل درب های ضد سرقت دو لنگه بسیار سخت تر تک لنگه می باشد و نصب این نوع درب ها نیازمند استفاده از نصب های مجرب می باشد که شرکت درسام از این ویژگی برخوردار است. هزینه اضافه نیز برای درب های ضد سرقت سفارشی دریافت می شود که این هزینه برای عرض درب های ضد سرقت بیشتر از ۱۱۰سانتی متر می باشد.