در ضد سرقت

در ضد سرقت

در ضد سرقت

در سالیان اخیر مردم ایران همانند سایر مردم دنیا به دنبال امنیت بیشتر برای مکان زندگی خود و محل کار خود بوده اند. در ضد سرقت یکی از ابزارهایی بوده است که توانسته امنیت خانه و آفیس را حداقل از منظر درب ورودی حفظ کند. در ضد سرقت دارای یک سیر تحولی در دهه های گذشته بوده است و معنا و مفهوم آن طی سالیان مختلف تغییر پیدا کرده است. البته این تغییر در ضد سرقت بدلیل روش های بدیعی بوده است که توسط دزدان استفاده می شده و سازندگان در ضد سرقت مجبور بر این شده اند که طی سالهای مختلف استراکچر داخلی درب ضد سرقت را تغییر دهند تا بالاترین سطح امنیت را برای اعضای خانواده بوجود بیاورند. در سالیان اخیر همان طور که می دانید بیشتر بر ضخامت فلزی مورد استفاده در درب ضد سرقت و در حقیقت سنگینی درب ضد سرقت تاکید بیشتری شده است و متناسب با این امر قفل های محکم تری برای درب ضد سرقت بکارگرفته شده تا بتواند سنگینی در ضد سرقت را که حتی تا وزن ۱۴۰ کیلو نیز می شد تحمل کند. قفل های با زبانه های بالا از دیگر مواردی بود که برای جلوگیری از نفوذ دزدان بویسله ای تایلیور مورد استفاده قرار گرد. دیلم اندازی یکی از روش اهی مرسوم برای باز کردن درب های ورودی می باشد که استفاده از فولاد های محکم در دور لنگه درب از دیگر عواملی هست که باعث افزایش امنیت در ضد سرقت می شود. ضخامت فلز ملاک سنجش خوبی برای کیفیت درب ضد سرقت می باشد. کمپانی که حاضر نیست از ورق های فلزی مقاوم و با ضخامت بالا برای در ضد سرقت استفاده کند چگونه می توان با آن شرکت در مورد شاسی کشی داخل در ضد سرقت و کیفیت قفل و یرآق و جوش های فلزی داخلی در ضد سرقت اعتماد کرد. پس بهتر است بدانیم در موضوع درب ضد سرقت پرداخت هزینه ی کمتر دقیقا به منزله ی کاهش کیفیت درب ضد سرقت می باشد.