ابعاد در ضد سرقت

ابعاد در ضد سرقت

در زیر به مشخصات فنی و ابعاد در ضد سرقت شرکت درسام خواهیم پرداخت. این ابعاد برای تمام سازندگانی که تمایل دارند درب ضد سرقتی که با خط تولید ترکیه ای ساخته می شود را دارا باشد صدق می کند.

ابعاد استاندارد درب ضد سرقت درسام

ابعاد در ضد سرقت برای درب های استاندارد ۱۰۹*۲۱۱ سانتی متر می باشد. داخل به داخل فریم انتظار باید ۱۱۱ در ۲۱۲ سانتی متر باشد تا جوش دادن درب ضد سرقت به ساب فریم به راحتی انجام شود.

ابعاد در ضد سرقت استاندارد از نمای درب پس از نصب روکوب  118*215 سانتی متر می باشد که برگشت روکوب چوبی بر روی برگشت فلزی چهارچوب قرار می گیرد.

در روش دوم ابعاد درب زیاد تر از استاندارد ابعاد فوق  می باشد و برای عرض های وسیع تر مبلغی جز افزایش قیمت در نظر گرفته شد است.

لقاز درب ضد سرقت در حالت استاندارد ۱۵ سانتی متر می باشد. در این حال نیاز به چهارچوب کشویی نمی باشد. ولی برای ساختمان سازانی که تولرانس ضخامتی در قطر چهارچوب خود دارند می توان از چهارچوب کشویی استفاده کرد که این نوع چهارچوب نیز دارای مقداری جز اضافه بهای تولید به دلیل پیچیده تر بودن ساخت چهارچوب فلز می باشند. یکی از مزیت های شرکت درسام تولید چهارچوب با عرض کفی بیشتر یا کمتر از استاندارد ۱۵ سانتی متر می باشد. قطعا برای ساختمان هایی که نیاز به تعویض درب قدیمی با درب ضد سرقت را دارند نیاز به تولید قطر های چهارچوب با عرض های غیر استاندارد می باشد.

ولی این ابعاد در ایران رایج می باشد و در کشور های خارجی این اعداد مورد توجه قرار نمی گیرد. همان طور که گفتیم در کشور های خارجی استاندارد دقیق ابعادی وجود ندارد که بتوان سازندگان ساختمان را به آنها ارجاع داد.

البته باید بیان کنیم که برای ابعاد درب ضد سرقت در عرض محدودیتی وجود ندارد و در تمام ابعاد می توان به ساخت سفارشی درب ضد سرقت اقدام کرد و محدودیت خاصی در تولید قطر و عرض و ارتفاع سفارشی برای درب های ضد سرقت وجود ندارد.