قیمت درب MDF

نحوه قیمت گذاری برای قیمت درب ضد سرقت و قیمت درب MDF

نحوه قیمت گذاری در صنایع درب سازی و قیمت درب ضد سرقت و درب های داخلی بر مبنای پارامترهای مختلفی می باشد. در مرحله اول به نحوه ی قیمت گذاری و شرایط تاثیر گذار بر قیمت دهی قیمت درب ضد سرقت می پردازیم. اولین عامل در نحوه ی قیمت دهی قیمت درب ضد سرقت ضخامت فلز مورد استفاده در درب های ضد سرقت می باشد. درب ضد سرقت درسام دارای چهارچوب و اسکلت بندی داخلی می باشد که فلز مورد استفاده در چهارچوب ۲ میلی متر می باشد ولی فلز مورد استفاده در لنگه درب ضد سرقت برای شاسی کشی درب ضد سرقت ضخامت یک و نیم میلی متر می باشد.

پس ضخامت درب تاثیر زیادی بر قیمت درب ضد سرقت دارد. عامل بعدی تایثر گذار بر قیمت درب ضد سرقت کیفیت و نوع یرآق آلات مصرفی در داخل و روی درب ضد سرقت می باشد. به طور مثال قیمت درب ضد سرقت با قفل های مولتی سیستم چهارده زبانه بیشتر از قفل های هفت زبانه می باشد. و یا اینکه مشتری تمایل دارد که درکوب گران قیمت کرومی سنگین وزن را انتخاب کند که می تواند بر قیمت تمام شده ی درب ضد سرقت تاثیر گذار باشد. به همین دلیل نمونه هایی که در کاتالوگ درب ضد سرقت مشاهده می شود از دستگیره ها و درکوب ها و قفل ۷ زبانه معمولی ترک استفاده شده است تا بتواند قیمت به صرفه تری برای درب های ضد سرقت بدست آید.

نحوه قیمت گذاری درب های قیمت درب HDF و قیمت درب MDF

نحوه قیمت دهی درب HDF و MDF  نیز بر اساس نوع متریال مورد استفاده می باشد. قیمت درب HDF از درب های MDF کمتر می باشد. قیمت درب HDF بر مبنای ضخامت رویه HDF و نوع رنگ پوششی مورد استفاده و طرح درب و شیشه دار بودن یا نبودن درب HDF می باشد. قیمت درب MDF نیز بر مبنای ضخامت MDF مصرفی از یک طرف و طرح درب از طرف دیگر می باشد. طرح هایی که برجسته می باشند از طرح های ساده و CNC هزینه ی تولید کمتری دارند. از طرف دیگر بعضی از مشتری های تمایل دارند که درب MDF دو طرف برجسته سفارش دهند که در این صورت حدودا ۲۰ درصد به قیمت درب MDF افزوده می شود.

 

لیست قیمت درب های داخلی