درب ضد سرقت ۳D درسام

درب ضد سرقت ۳D درسام دارای ساختار فلزی می باشد که این فلز هم در چهارچوب و هم در لنگه درب ضد سرقت ۳D درسام استفاده شده است. درب ضد سرقت ۳D دارای تنوع زیادی می باشند. می توان بیان کرد که درب ضد سرقت ۳D دارای جنبه هنری بیشتری می باشد و برای سازندگانی که به دنبال نوع خاص درب ضد سرقت می باشند درب ضد سرقت توصیه می شود.

نقوشی که بر روی درب ضد سرقت ۳D درسام ایجاد می شود با استفاده دستگاه CNC می باشد و بهتر است از روکش های چوبی راش و ملچ برای این نوع درب های استفاده شود. تا جلوه و نمای زیبایی با توجه به هنری بودن این تیپ درب ضد سرقت ۳D درسام ایجاد کند. دو لایه MDF با ضخامت ۸ میلی متر در دو طرف لنگه درب استفاده شده است و تمام نقوش بر روی این ضخامت MDF حک می شوند.

درب ضد سرقت

نصب درب ضد سرقت ۳D با دیگر درب های ضد سرقت درسام تفاوتی ندارد و نصب درب ضد سرقت ۳D نیز با جوشگاری انجام می شود. بهتر است برای درب ضد سرقت ۳D از روکوب های هم جنس درب نیز استفاده شود. که در این صورت نما و دیزاین خوبی را می توانیم بر روی درب مشاهده کنیم. درب ضد سرقت ۳D با پاشنه فلزی و بدون پاشنه فلزی وجود دارند که برای مقاومت بهتر درب ضد سرقت بهتر است. از آستانه ی سنگی برای جلوی درب استفاده شود تا مقاومت بهتری را به ارمغان بیاورد.

استاندارد عرض مورد نیاز برای فضای داخل به داخل فریم انتظار ۱۰۷ سانتی متر می باشد. ولی بعضی از سازندگان تمایل به افزایش این عرض دارند که می تواند تا ۲۱۷ سانتی متر افزایش پیدا کند. ولی طول درب های نمی تواند بیشتر از ۲۱۳ سانتی از کف تمام شده تا زیر نعل درگاه باشد.

درب ضد سرقت ترک | ابعاد درب ضد سرقت | درب ضد سرقت | قیمت در ضد سرقت | در ضد سرقت دو لنگه | در ضد سرقت |