درب ضد سرقت یک و نیم لنگه

علاوه بر اینکه درب ضد سرقت برای ورودی واحد های آپارتمانی مورد استفاده قرار می گیرد، درب ضد سرقت یک و نیم لنگه برای درب ورودی آپارتمان و درب ورودی ساختمان های اداری و تجاری نیز مورد استفاده قرار می گیرید.

درب ضد سرقت یک و نیم لنگه و درب ضد سرقت ۲ لنگه با توجه به اینکه عرض زیادتری پیدا می کنند باید توجه بیشتری برای امینت این نوع درب ها اختصاص داده شود. هر چه عرض درب ضد سرقت یک و نیم لنگه از ۱۲۰ سانتی متر بزرگتر می شود امنیت درب ضد سرقت بخصوص در برابر نیروهای فشاری با استفاده از قفل مخفی ضد سرقت افزایش پیدا می کند. استفاده از وری های فلزی با ضخامت بالا از هر گونه فشارهای ضربه ای درب ضد سرقت جلوگیری می کند.

درب لابی سفارشی

درب لابی سفارشی
قیمت :۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان 
درب لابی سفارشی

درب لابی سفارشی 
قیمت :۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان 
درب لابی سفارشی مدل E02

درب لابی سفارشی مدل E02 
قیمت :۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان 
درب لابی کد E09

درب لابی کد E09
قیمت :۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان 
درب لابی کد A61

درب لابی کد A61
قیمت :۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان 
درب لابی سفارشی

درب لابی سفارشی
قیمت :۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان 
درب لابی سفارشی

درب لابی سفارشی
قیمت :۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان 
درب لابی سفارشی

درب لابی سفارشی
قیمت :۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان 
درب لابی کد E06

درب لابی کد E06
قیمت :۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان 
درب لابی سفارشی کد 502

درب لابی سفارشی کد ۵۰۲
قیمت :۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان 
درب لابی کد E03

درب لابی کد E03
قیمت :۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان 
درب لابی کد E11

درب لابی کد E11
قیمت :۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان 
درب لابی کد E01

درب لابی کد E01
قیمت :۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان 
درب لابی کد E08

درب لابی کد E08
قیمت :۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان 
درب لابی کد A54

درب لابی کد A54
قیمت :۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان 
درب لابی کد D13

درب لابی کد D13
قیمت :۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان 
درب لابی کد E07

درب لابی کد E07
قیمت :۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان 
درب لابی کد E02

درب لابی کد E02
قیمت :۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان 
درب لابی کد E09

درب لابی کد E09
قیمت :۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان 
درب لابی کد E06

درب لابی کد E06
قیمت :۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان 
درب لابی کد E10

درب لابی کد E10
قیمت :۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان 
درب لابی کد E04

درب لابی کد E04
قیمت :۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان 
درب لابی کد E10

درب لابی کد E10
قیمت :۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان 
درب لابی کد A14

درب لابی کد A14
قیمت :۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان 

درب ضد سرقت

راه هایی وجود دارد که درب ضد سرقت یک و نیم لنگه را مقاوم تر کنیم. از راههای مختلف می توان به استفاده از پیم های پشت لولا در دو طرف لنگه درب ضد سرقت یک و نیم لنگه نام برد که مقاومت لولای درب را بالاتر ببرد. از طرفی دیگر در درب ضد سرقت یک و نیم لنگه نمی توان از قفل های ۱۴ زبانه استفاده کرد ولی می توان بر روی نیم لنگه از قفل های ۴ لول در بالا و پایین آن استفاده کنیم تا مقاومت درب ضد سرقت ۱٫۵ لنگه همچون درب های تک لنگه شود.

در این موارد حتما باید قفل هایی که پشت نیم لنگه تعبیه شده اند به داخل چهارچوب از بالا و داخل چهارچوب به پایین نفوذ کند. در جلوی درب ضد سرقت یک و نیم لنگه بهتر از از سنگ آستانه به جای فلز استفاده شود تا مقاومت زیر درب در برابر ضربات دیلم افزایش پیدا کند. ولی به طور کلی بهتر از از این نوع درب های استفاده نشود و از یک درب ضد سرقت تک لنگه با هر عرض بالای ۱۲۰ سانتی متر استفاده گردد. ساختار داخلی درب ضد سرقت یک و نیم لنگه لنگه همانند سایر درب های ضد سرقت درسام با فلز و MDF تولید می شود و هیچ تفاوتی در ساختار درب وجود ندارد.

درب ضد حریق | درب ضد سرقت | قیمت درب ضد سرقت | درب ضد سرقت ارزان | درب داخلی HDF | درب داخلی MDF|