درب ضد سرقت برجسته

درب های ضد سرقت درسام دارای تنوع زیادی می باشند که درب ضد سرقت برجسته درسام یکی از این طبقه بندی ها می باشد. درب های ضد سرقت برجسته درسام دارای چهارچوب فلزی می باشد که این چهارچوب فلزی در حقیقت بنیان اصلی درب ضد سرقت را بوجود می آورد. مهمترین ویژگی درب های ضد سرقت ضخامت فلز مورد استفاده در چهارچوب درب ضد سرقت می باشد که ضخامت فلز چهارچوب استانداد درب ضد سرقت برجسته درسام ۲ میلی متر می باشد.

دیگر عاملی که برای درب های ضد سرقت عامل مهمی می باشد ضخامت فلز داخلی و نحوه آهن کشی داخلی می باشد. در داخل درب های ضد سرقت درسام دور تا دور درب از قوطی فلزی با ضخامت ۱۵ میلی متر استفاده شده است که این ضخامت استقامت خوبی به درب ضد سرقت برای مقابله با هر گونه ورود دزدان می دهد. درب ضد سرقت برجسته درسام تنوعی زیادی دارد و می توان از مدل ها ۳ قاب به عنوان یکی از پر فروش ترین مدل های این درب ضد سرقت برجسته نام برد.

درب ضد سرقت

یرآق آلات درب های ضد سرقت برجسته درسام از ترکیه وارد می شود و شرکت کاله ترکیه یکی از شرکت هایی می باشد که در این صنعت در حال عرضه قفل و یرآق درب ضد سرقت می باشد. نصب درب های ضد سرقت برجسته بر روی فریم انتظار صورت می گیرد و نوع روکوب دار این نوع درب ها با نوع بدون روکوب آن متفاوت می باشد و پروسه جوشکار ی و نصب درب های ضد سرقت در این دو مدل متفاوت می باشد. به هر صورت بعد از نصب پشت چهارچوب درب ضد سرقت برجسته باید با سیمان و مصالح دیگر پر شوند تا مقاومت درب ضد سرقت به حداکثر خود برسد. نوع قفل های مورد استفاده برای این درب نیز ۷ و ۱۴ زبانه کاله ترکیه می باشد.

درب ضد سرقت ترک | ابعاد درب ضد سرقت | درب ضد سرقت | قیمت در ضد سرقت | در ضد سرقت دو لنگه | در ضد سرقت |